Cykl rysunków ołówkiem wykonanych przez Juliusza Słowackiego podczas podróży z Aleksandrii do Kairu, przedstawiających widoki z Delty Nilu (Album rysunkowe z podróży na Wschód, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu)

„Na Nilu d. 27 Paździer. 1836 r.”

„Na Nilu d. 27 Paździer.”

„Na Nilu 28 paź.”

„Na Nilu d. 29 Paździer.”

Brzeg Nilu na południe od Asjut, rysunek ołówkiem Juliusza Słowackiego z Album rysunkowego z podróży na Wschód, podpisany: „Na Nilu d. 14 Listop. 1836” (Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu)

6 listopada, wziąwszy na miesiąc łódkę z ośmiu marynarzami […], puściliśmy się Nilem ku pierwszej katarakcie […]. Śliczna podróż! Rysowałem wiele, słowa bowiem były niedostateczne do wydania wszystkiego, co uderzało w oczy. Mnóstwo żurawi lecących po błękicie, mnóstwo innych ptaków wodnych, chmury gołębi unoszące się nad wioskami […]. Nareszcie przy Siut pierwszy krokodyl leżący na piasku, dla którego porwaliśmy się od stołu, aby mu się z bliska przypatrzeć. Wszystko to tworzy teraz w imaginacji sen bardzo piękny.

List Juliusza Słowackiego do matki, 17 lutego 1837, Bejrut

Łódź nilowa na tle kolumnady świątyń w Luksorze, akwarela Juliusza Słowackiego z Album rysunkowego z podróży na Wschód, podpisana: „Luxor – łódka nasza” (Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu)

Juliusz Słowacki, rysunek ołówkiem z Album rysunkowego z podróży na Wschód, podpisany: „Statua Memnona przy zachodzie słońca / d: 21 Listop. 1836 r.” (Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu)

Kolumny świątyni w Luksorze, rysunek ołówkiem Juliusza Słowackiego z Raptularza wschodniego (Rosyjska Biblioteka Państwowa w Moskwie)

Ruiny tego miasta [Teby] przechodzą wszystko ogromem. Ale najbardziej mi się podobała statua Memnona i druga statua, przy niej stojąca. […] są to olbrzymy granitowe, wysokości domu trzypiętrowego, siedzący cicho na ogromnym polu, twarzami obróceni na wschód.

List Juliusza Słowackiego do matki, 17 lutego 1837, Bejrut

Świątynia Kleopatry w Armant, rysunek ołówkiem Juliusza Słowackiego z Raptularza wschodniego (Rosyjska Biblioteka Państwowa w Moskwie)

Rysunek Słowackiego jest jedynym świadectwem, że poeta był w Armant. W jego notatkach ani listach nie ma o tym wzmianki.

Juliusz Słowacki, rysunek ołówkiem z Album rysunkowego z podróży na Wschód, podpisany: „w Nubii Wyspa Philae d: 26 Listop. 1836 r” (Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu)

Słowacki na piramidach, obraz olejny Macieja Gaszyńskiego, 1845, Muzeum Literatury w Warszawie