Stara Twierdza w mieście Korfu, rysunek ołówkiem Juliusza Słowackiego z Raptularza wschodniego, podpisany: „Corfou – 7. Sept: 1836. r” (Rosyjska Biblioteka Państwowa w Moskwie)

Grób Agamemnona w Mykenach, rysunek ołówkiem Juliusza Słowackiego z Raptularza wschodniego (Rosyjska Biblioteka Państwowa w Moskwie)

Na rysunku widoczne wejście, nad nim – w trójkątnym prześwicie – „dąbek” z wiersza Grób Agamemnona

Juliusz Słowacki

Grób Agamemnona

[…] Nad drzwiami grobu, na granitu zrębie
Wyrasta dąbek w trójkącie z kamieni,
Posadziły go wróble lub gołębie,
I listkami się czarnemi zieleni,
I słońca w ciemny grobowiec nie puszcza;
Zerwałem jeden liść z czarnego kuszcza… […]

Zenon Brzozowski na Wzgórzu Muz w Atenach, rysunek ołówkiem Juliusza Słowackiego z Raptularza wschodniego (Rosyjska Biblioteka Państwowa w Moskwie)   

Zenon Brzozowski (1806-1887), ziemianin z Podola, towarzysz podróży Słowackiego

Juliusz Słowacki, rysunek Ksawerego Jana Kaniewskiego, 1836, reprodukcja z pisma „Sfinks” 1909